ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ - ΣΟΥΛΤΣΕ,
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Αναπλ. Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διευθύντρια Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής 

Η δερματολόγος – αφροδισιολόγος Αγγελική – Βικτωρία Ρουσσάκη – Σούλτσε διατηρεί το ιατρείο της στη Λάρισα, όπου παρέχει υπηρεσίες
σε όλο το φάσμα της δερματολογίας και αφροδισιολογίας. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
​και διευθύντρια της Δερματολογικής Κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Βιογραφικό
 • 1975 - 1978
Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Padova Ιταλίας.

 • 1978 - Οκτώβριος 1983
Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 08/11/1983
Πτυχίο Ιατρικής με βαθμό «Λίαν Καλώς»

 • 10/01/1984
Άδεια ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος στην Περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

 • Ιανουάριος 1984 - Ιανουάριος 1988
Βοηθός στη Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Albert-Ludwigs, Freiburg i. Br. Γερμανίας (Prof. Dr. E. Schoepf)

 • 30/03/1988
Τίτλος και άδεια ασκήσεως της ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, από τον Ιατρικό Σύλλογο Baden-Wuertenberg, Γερμανίας, ύστερα από νομοθετημένες εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ και σύμφωνα με την οδηγία
​93/16/ΕΟΚ.

 • 01/02/1989 - 31/01/1994
Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης (Wissenschaftlicher Angestellter Arzt) στη Δερματολογική Κλινική (Prof. Dr. Dr. Ring) του Πανεπιστημίου Αμβούργου, Γερμανίας.

 • 17/09-18/09/1990
Σειρά μαθημάτων (θεωρητικών και πρακτικών) με θέμα Laser στην Ιατρική στο Laser-Medizin-Zentrum GmbH, Berlin, Pruefstelle fuer Medizinische Geräte an der Freien Universitaet Berlin.

 • 18/09/1990
Άδεια εργασίας με Laser στην Ιατρική, Γερμανία.
 • 10/09/1992
Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs, Freiburg i. Br. Γερμανίας, με θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Κυτταρική διήθηση σε δερματικά θηλώματα, οξυτενή κονδυλώματα πριν και κατά τη διάρκεια θεραπείας με ανασυντιθεμένη ιντερφερόνη-2α, ανασυντιθεμένη ιντερφερόνη-γ, μεθισοπρινόλη.

 • 01/02/1994 – 28/02/1994
Επιστημονικός συνεργάτης (Wissenschaftlicher Angestellter Arzt) στην Δερματολογική Κλινική (Prof. Dr. Dr. Ring) του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Γερμανίας στα πλαίσια του προγράμματος «Σχέσεις φιλοξενουμένων ιατρών».

 • 01/03/1994 – 31/08/1994
Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης (Wissenschaftlicher Angestellter Arzt) της Δερματολογικής Κλινικής Darmstadt (Prof. Dr. Dr. Hagedorn), του Ακαδημαϊκού Εκπαιδευτικού Νοσοκομείου Johann-Wolfgang-Gothe, Frankfurt a.Main.

 • 20/04/1995
Αναγνώριση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Αθηνών.

 • 24/05/1995
Αναγνώριση της Διδακτορικής Διατριβής – Διπλώματος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

 • 29/05/1195 - 13/01/1998
Πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διδασκαλία του μαθήματος «Δερματολογίας» στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

 • 14/01/1998
Διορισμός (με αριθ. 5519/24-10-07, ΦΕΚ αρ. 229-30-30-12-97) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία».

 • 1998 - Σήμερα
Διευθύντρια της Δερματολογικής Κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.